På denne siden vil du finne lett tilgjengelig informasjon om Taekwondo-pensum, den fysiske testen, teoritesten og gradering. Vi opplever at det er en del forvirring både blant foreldre og utøvere i forkant av gradering på hva de skal kunne og ikke. Derfor har vi laget en nettside som forhåpentligvis kan være med på å oppklare kravene og forventningene til utøveren.

Først og fremst vil vi anbefale alle å kjøpe bøkene til Cho Woon Sup. Han har skrevet en bokserie på 5 bøker som tar for seg de forskjellige elementene som kampkunsten Taekwondo består av. Juniorboken er en del av startpakken i klubben, og er til god hjelp under de første beltene. Han har også skrevet bøker om mønster og avtalt kamp som inneholder gode illustrasjoner.

Vi er en klubb som er medlem av TTU (Traditional Taekwondo Union), og vil følge deres pensum og krav til gradering. Pensumet er i tråd med det danske pensumheftet som ble gitt ut av TTU i 2009.